WordPress技术:添加虾米电台与豆瓣FM功能[转载]

教程:

http://jingyan.baidu.com/article/c85b7a642f94f5003bac9537.html

虾米电台:代码

[cc lang=”html”]

[/cc] 虾米FM 演示

豆瓣FM:代码

[cc lang=”html”]

[/cc] 豆瓣FM 演示

另附:

分享国内五大音乐电台flash地址:

虾米电台:http://kuang.xiami.com/kuang/play/xiamiradiohttp://kuang.xiami.com/res/kuang/xiamikuang.swf

酷我音乐:http://player.kuwo.cn/webmusic/webdiantai/kuwoBaiduPlay.jsphttp://app.baidu.com/105493

乐库电台:http://music.sina.com.cn/app/baidu/index.phphttp://app.baidu.com/102487/index.php

豆瓣电台:http://app.baidu.com/100112http://douban.fm/swf/radioplayer.swf

酷狗电台:http://app.baidu.com/116430

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注